W służbie bezpieczeństwa - hydranty i instalacje gaśnicze

Hydranty to jeden z elementów przestrzeni publicznej, które wpisują się w utrzymanie bezpieczeństwa. Ludzie dobrze je kojarzą, ponieważ w wielu wypadkach to właśnie za ich pośrednictwem ratowane jest zdrowie i życie ludzkie.

Czytaj więcej: W służbie bezpieczeństwa - hydranty i instalacje gaśnicze

Wentylacja mechaniczna - elementy systemu

O tym jakiego rodzaju wentylacja będzie wybudowana dla danego budynku ustala się przed jego budową. Rodzaj stosowanej wentylacji ma zdecydowany wpływ na ostateczną formę budynku. Oczywiście możliwe są modyfikacje na istniejącym budynku, ale wiążą się ze sporymi kosztami przebudowy, dlatego zawsze podejmuje się taką decyzję w początkowej fazie inwestycji. Obecnie, dla nowego budownictwa instaluje się wentylację mechaniczną. Jest to wymuszony, mechaniczny obieg powietrza zasysanego z zewnątrz do różnych pomieszczeń budynku. Inne kanały służą do wypchania zużytego powietrza na zewnątrz budynku.

Jakie wymiary powinna mieć winda dla niepełnosprawnych?

 

 

W wielu miejscach w miastach, w celu ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym zainstalowane są windy nie niepełnosprawnych, ułatwiające pokonywanie poziomów np. pomiędzy tunelem a peronami dworców. Jednak w wielu przypadkach, gdy windy instalowane były w minionym stuleciu, są one niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Jakie wymiary powinna mieć winda dla niepełnosprawnych?

Zamiatarki uliczne

Dbałość o porządek jest zaletą nie tylko w warunkach domowych, ale także w miastach i na placach budowy. Nie dopuszczalne jest bowiem pozostawienie różnego rodzaju zanieczyszczeń w parkach oraz na ulicach miasta. Nie jest to zbyt reprezentatywne i nie zachęca przyjezdnych do zwiedzania.

Czytaj więcej: Zamiatarki uliczne

Systemy oddymiania w instalacjach ppooż

 

układ klatki ppożOddymianie obiektów w sytuacji zagrożenia poprzez uruchomienie systemu oddymiającego budynek jest jednym z pierwszych czynności jakie rozpoczyna ratunkową akcję ppoż w budynku zagrożonym niekontrolowanym ogniem. Sprawna instalacja oddymiająca ma zagwarantować odprowadzanie spalin powstałych w pożarach na zewnątrz budynku, pozwalając osobom zagrożonym w środku sprawnie ewakuować się z obiektu.

Czytaj więcej: Systemy oddymiania w instalacjach ppooż